Gebruikerslogin

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
8 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Kandidaatstelling TADD

Aan alle personeelsleden die een voorrangsrecht voor een tijdelijke aanstelling binnen de scholengemeenschap willen laten gelden  

Kandidering tijdelijke aanstelling doorlopende duur 1 september 2020  

Beste medewerker, 

Het kan het zijn dat u met ingang van 1 september 2020 voorrang verwerft voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD). Indien dit het geval is en u van deze voorrang gebruik wil maken, dient u wettelijk vóór 15 juni 2020 uw kandidatuur in te dienen. 

Uw kandidatuur maakt u bekend via een aangetekend schrijven dat gericht is aan de coördinerende directeur van de scholengemeenschap (zie bijlage). 

Bezorg meteen ook een kopie aan de directie voor de volledigheid van je dossier. 

Aan de hand van volgende informatie kan u zelf nagaan of u met ingang van volgend schooljaar het recht kunt laten gelden op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur.

Het recht op TADD moet steeds voor elk ambt afzonderlijk bekeken worden. In onze basisscholen zijn deze ambten: kleuteronderwijzer (ASV), kinderverzorger, onderwijzer (ASV), bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding (ASV), zorgcoördinator, ICT-coördinator en administratief medewerker. Het gaat ook enkel over de diensten die gepresteerd werden binnen de scholen van de scholengemeenschap.

 

 

Indien je tot een van volgende categorieën behoort, kom je in aanmerking voor het recht op TADD:  

  • 720 dagen dienstanciënniteit bereikt uiterlijk op 30 juni 2019

In het ambt en gespreid over ten minste drie schooljaren in één of meer scholen van de scholengemeenschap op 30 juni 2019 (of eerder) voor dat ambt een dienstanciënniteit bereikt hebben van ten minste 720 dagen, waarvan 600 dagen effectief gepresteerd.

  • Aangesteld in 2019-2020, en 720 dagen dienstanciënniteit bereikt op 30 juni 2020

In 2019-2020 aangesteld zijn in een bepaald ambt in de scholengemeenschap en in dat ambt op 30 juni 2020 de anciënniteit bereikt hebben van 720 dagen (waarvan ten minste 600 dagen effectief) in ten minste drie schooljaren. 

  • 580 dagen dienstanciënniteit bereikt op 30 juni 2019, en nadien opnieuw in dienst genomen

In een of meer scholen van de scholengemeenschap in een bepaald ambt op 30 juni 2019 nog geen 720 dagen maar wel minstens 580 dagen anciënniteit bereikt hebben, waarvan 400 dagen effectief en in 2019-2020 (of in een later schooljaar) opnieuw 1 of meer dagen in dienst wordt genomen (dus nog steeds als tijdelijke van bepaalde duur) in dat bepaalde ambt in die bepaalde scholengemeenschap. 

  • 580 dagen dienstanciënniteit bereikt hebben op 30 juni 2020

In een of meer scholen van de scholengemeenschap in dat ambt de anciënniteit van 580 dagen bereikt, waarvan 400 dagen effectief én uiterlijk op 30 juni van het schooljaar waarin hij/zij die 580 dagen anciënniteit bereikt, geen beoordeling met werkpunten (of helemaal géén beoordeling) heeft gekregen. Indien hij/zij wel een beoordeling met werkpunten heeft gekregen, voldoet het personeelslid pas aan de anciënniteitsvoorwaarde als hij/zij eerst nog bijkomend 200 dagen effectief presteert.

Met bijkomende vragen omtrent het bepalen van het recht op een TADD kunt u terecht bij uw directie of codi, het schoolsecretariaat of de personeelscluster.

 Met vriendelijke groet,

Kalender webedison