Gebruikerslogin

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
3 + 8 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Kandidaatstelling TADD

 

 

voor 15 mei

• Formulier “Kandidaatstelling TADD” overhandigen aan de in aanmerking komende personeelsleden.

voor 15 juni

• De personeelsleden die van hun recht op TADD willen gebruik maken, stellen zich kandidaat TADD 
• 
Uw kandidatuur maakt u bekend via een aangetekend schrijven dat gericht is aan het schoolbestuur van    de school waar je op dit moment bent aangesteld.

     Bezorg meteen ook een kopie aan de directie voor de volledigheid van je dossier.

• Ontvangstbewijs aan betrokkene afgeven.

vanaf 16 juni

• Alle kandidaten oplijsten in het register SG.

30 juni

• Dienstanciënniteit vaststellen voor de TADD. 
• Alle tijdelijken uit dienst melden bij het departement onderwijs.

31 augustus

• Dienstanciënniteit vaststellen voor TADD van de administratieve medewerker. 

1 september

• Aanstelling TADD

Bijlagen:

Formulier kandidaatstelling TADD nieuw formulier nog niet beschikbaar