Gebruikerslogin

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
3 + 16 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Dienstonderbrekingen

Welk verlof aanvragen

Wil je je loopbaan in het onderwijs geheel of gedeeltelijk onderbreken? 

 

Afwezig door ziekte of een ongeval? Om medische redenen minder werken, of in een andere functie? Wat bij besmettingsgevaar op school?

 

dienstonderbrekingen

Code Dienstonderbreking Typeaflopend sorteren
999 Varia
105 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor bijstand zware zieke RL1
189 Langdurig VVP wegens medische redenen RL1
68 Nascholing volgen RL1
207 Zorgkrediet voor kind met handicap halftijds RL1
225 Afwezigheid aangepaste arbeid ziekenfonds RL1
227 GLBO met 1/10de voor ouderschapsverlof RL1
9 VVP n.a.v. arbeidsongeval RL1
155 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor medische bijstand met 1/5de RL1
202 Zorgkrediet voor medische bijstand met 1/5de RL1
220 Afwezigheid voor verminderde prestaties RL1
109 Bedreigd door een beroepsziekte RL1
214 Verlof voor verminderde prestaties halftijds RL1
113 Moederschapsbescherming RL1
208 Zorgkrediet voor kind met handicap met 1/5de RL1
227 GLBO met 1/10de voor ouderschapsverlof RL1
225 Afwezigheid aangepaste arbeid ziekenfonds RL1
217 Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar halftijds RL1
156 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen met 1/5de RL1
221 Langdurig VVP wegens medische redenen na 24 maanden RL1
158 VVP wegens ziekte 50 - 74 % RL1
198 Zorgkrediet voor kind tot 12 jaar halftijds RL1
215 Verlof voor verminderde prestaties met 1/5de RL1
26 Verlof ministrieel kabinet Vlaams minister RL1
238 Verlof voor meelooptraject voor directeur RL1
89 Deeltijdse loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen RL1
204 Zorgkrediet voor palliatieve zorg halftijds RL1
159 VVP wegens ziekte >= 75 % RL1
199 Zorgkrediet voor kind tot 12 jaar met 1/5de RL1
216 Verlof voor verminderde prestaties afwijking volume RL1
29 Halftijdse loopbaanonderbreking 50+ vanaf de leeftijd van 50 jaar RL1
122 Ouderschapsverlof in het kader van een deeltijdse loopbaanonderbreking RL1
210 Zorgkrediet voor opleiding halftijds RL1
205 Zorgkrediet voor palliatieve zorg met 1/5de RL1
232 Halftijdse LBO voor corona-ouderschapsverlof RL1
218 Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar met 1/5de RL1
211 Zorgkrediet voor opleiding met 1/5de RL1
19 Verlof tijdelijk ander ambt/opdracht RL1
114 Verlof wegens bijzondere opdracht (met behoud loon) RL1
233 GLBO met 1/5de voor corona-ouderschapsverlof RL1
154 Loopbaanonderbreking met een vijfde - ouderschapsverlof RL1
201 Zorgkrediet voor medische bijstand halftijds RL1
219 Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar afwijking volume RL1
35 Verlof bijwonen cursussen en examens RL1
213 Verlof voor verminderde prestaties voltijds RL2
235 Volledige loopbaanonderbreking voor corona-ouderschapsverlof RL2
45 Staking RL2
197 Zorgkrediet voor kind tot 12 jaar voltijds RL2
7 Opvangverlof voor adoptie, pleegvoogdij, langdurige pleegzorg RL2
87 Voltijdse loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen RL2
203 Zorgkrediet voor palliatieve zorg voltijds RL2
47 Profylactische maatregelen RL2
119 Omstandigheidsverlof nav de geboorte van een kind RL2
209 Zorgkrediet voor opleiding voltijds RL2
228 Volledige loopbaanonderbreking voor mantelzorg RL2
16 Verlof voor het vervullen van sommige militaire prestaties in vredestijd RL2
143 Onbezoldigd ouderschapsverlof RL2
46 Staking bij de openbare vervoerdiensten - heirkracht (Corona) RL2
161 Pleegzorgverlof korte duur RL2
1 Ziekteverlof RL2

Pagina's

Kalender webedison